Mettet damp, damp med maksimalt trykk, metningstrykket, og maksimal densitet ved en gitt temperatur. Hvis mettet damp blir presset sammen eller avkjølt, vil noe av den kondensere umiddelbart, slik at det fortsatt er mettet damp i det forminskede volumet eller ved den lavere temperaturen.