Kondoeffekt, temperaturavhengig effekt som øker f.eks. elektrisk resistans (motstand), varmekapasitet, magnetiseringsevne og evne til å produsere termoelektrisitet i ikke-magnetiske metaller med små mengder magnetisk forurensning. Effekten ble opprinnelig målt kun ved meget lave temperaturer, men utvikling av nøyaktige målemetoder og produksjon av mer egnete legeringer, har gjort at effekten nå er observert ved vanlig værelsestemperatur. Legeringer der kondoeffekten opptrer, kan lages av et ikke magnetisk vertsmateriale, f.eks. kobber, sølv, gull, magnesium eller sink, sammen med små mengder av magnetiske urenheter som krom, mangan, jern og nikkel. Typiske konsentrasjoner varierer fra ett til noen få hundre magnetiske atomer per million vertsatomer. Kondoeffekten anvendes bl.a. ved produksjon av termometre til måling av ekstremt lave temperaturer (i området 1/1000 kelvin).