Kondensasjonsvarme, den varmemengde som frigjøres når en gass kondenseres, dvs. går over til væske eller fast stoff. Kondensasjonsvarmen er like stor som fordampningsvarmen for stoffet ved samme trykk og temperatur.