Molart volum, betegnelse på volumet av et mol gassmolekyler. Ved 1 atm trykk og 0 °C er dette volumet omtrent 22,4 dm3 for alle gasser.