Kryohydrat, blanding av et salt og is i et spesielt blandingsforhold. Avkjøles en fortynnet løsning av f.eks. koksalt og vann, fryser først vann ut som ren is, men når −21,3 °C er nådd, fryser (krystalliseres) den flytende blandingen, som da har et karakteristisk blandingsforhold, evtektisk blanding. En slik blanding av is og salt trodde man tidligere var en kjemisk forbindelse. Derav navnet kryohydrat. En kuldeblanding er gjerne et kryohydrat.