Eddy-diffusjon, diffusjon som skyldes at molekyler av et løst stoff trenger inn i eller beveger seg gjennom et annet medium som resultat av virvelstrømning (se også diffusjon).