Fourierloven, lov som forteller at varmefluksen ved varmetransport i faste materialer og i stillestående væske er proporsjonal med temperaturgradienten, dvs. temperaturforskjellen per lengdeenhet i strømningsretningen. Funnet av Joseph Fourier i 1812.