Atmolyse, (av atmo- og gr. 'atskille'), prosess til å skille to eller flere gassarter fra hverandre ved diffusjon. Gassblandingen strømmer gjennom et rør som har porøse vegger, og som er omgitt enten av en annen gass, eller også av vakuum. Ved diffusjonen gjennom rørveggen går den letteste gass fortest og anrikes derfor utenfor røret. Atmolyse har vært brukt til å skille isotoper fra hverandre, men er her avløst av termodiffusjon.