Loschmidts tall er antall molekyler i 1 kubikkcentimeter gass ved en temperatur på 0 °C og trykk på 1 atm. Tallet er 2,687 · 1019 molekyler/cm3