Våtkuletemperatur, temperaturen for luft eller gass målt med et termometer hvor føleren holdes fuktet med en våt veke eller vattdott. Våtkuletemperatur sammenholdt med det tørre termometers temperatur gir et mål for fuktigheten i vedkommende luft eller gass, se psykrometer.