Maxwell-Boltzmanns fordelingslov sier hvordan den kinetiske energien til en viss gassmengde vil fordele seg på molekylene i gassen, når den er i termisk likevekt. James Clerk Maxwell utledet loven for farten til molekylene i en gass og Ludwig Boltzmann gjorde loven mer generell.