Diafanometer, instrument til å måle lysgjennomgang eller siktbarhet i svakt absorberende stoffer. I Wigands diafanometer eller siktmåler betrakter man et fjerntliggende objekt gjennom forskjellige mattglass, og prøver seg frem til man ikke lenger kan skjelne objektet. Den type mattglass som må brukes for å oppnå dette, gir et mål for sikten. Nephelometeret er et diafanometer som brukes for å måle uklarhet i væsker.