Termoanalyse, teknikker for kontinuerlig observasjon av fysiske og kjemiske endringer i et materiale når dets temperatur endres. Resultatene fremstilles gjerne i termogrammer, der den målte egenskapen plottes som funksjon av temperaturen. Se DTA, differensialtermisk analyse og termogravimetri.