Hårrør er svært tynne rør som også kalles kapillarrør eller kapillarer. Se kapillaritet.