Overtrykk er en vanlig betegnelse på gasstrykk (lufttrykk) som er høyere enn standardatmosfæretrykket.