Dipolmolekyl, molekyl der de elektriske ladningene er fordelt slik at molekylet får et permanent elektrisk moment. Teorien for dipolmolekyler ble utviklet av Peter Debye. Se dipol.