Materiallære, læren om materialers fremstilling og egenskaper. I vid forstand er materialer alle stoffer som er nyttige for menneskene. Slike stoffer kan være faste, flytende eller gassformige, men vanligvis begrenser materiallæren seg til læren om de faste stoffer og deres mekaniske egenskaper.