Et stoff i en lukket beholder vil være i likevekt med sin damp. Trykket i dampen kalles stoffets damptrykk. Damptrykket avhenger av temperaturen, men ikke av mengden stoff i beholderen. Se trykk.