Dasymeter, apparat som brukes til å bestemme densiteten av en gass ved å måle den oppdrift et legeme får når det nedsenkes i gassen. Dasymeteret består av en stor, tynnvegget, lukket glassbeholder, som veies i gassen man skal bestemme densiteten av og i en gass med kjent densitet eller i vakuum. Dasymeteret ble først brukt av R. Boyle til bestemmelse av luftens tetthet.