Dimensjonsstabilitet, motstand mot varig formforandring i et stoff når det utsettes for fysiske påvirkninger, spesielt temperatur- og fuktighetsvariasjoner. Ved fotografering er det viktig at de materialer man arbeider med, f.eks. film og papir, har stor dimensjonsstabilitet slik at billedgjengivelsen blir så korrekt som mulig.