Kubisk utvidelseskoeffisient er den brøkdelen som volumet av et stoff øker per grad oppvarming.