Leder, i fysikk og teknikk et stoff som normalt tillater varmeledning, varmeleder, eller elektrisk strømgjennomgang, elektrisk leder. Metaller er gode ledere for både varme og elektrisk strøm. Se også halvledere.