Ved kondensasjon og ved krystallisasjon samt ved utfelling av nye faser fra fast løsning, vokser den nye fasen fra utgangspunkter som betegnes kim.