Varmeomsetning, energilikevekten mellom innstråling, utstråling, fordunsting og varmeledning. Temperaturforholdene i luften og i jordoverflaten er bestemt av varmeomsetningen.