Valensbånd, et energibånd (bånd av energitilstander) som inneholder valenselektronene i en elektrisk halvleder eller isolator. Ved det absolutte nullpunktet er valensbåndet fullstendig fylt av elektroner, men ved oppvarming vil en del av dem eksiteres opp i ledningsbåndet, som er et tilsvarende energibånd skilt fra valensbåndet ved et energigap uten tillatte tilstander. Se også halvleder.