Adiaterman er det samme som ugjennomtrengelig for varmestråling. Glass er for eksempel adiatermant for stråling med større bølgelengde enn 4 μm (0,004 mm).