Isotropt stoff, et stoff hvor oppbygningen er ens i alle retninger og de fysiske egenskaper er uavhengige av retningen. Et eksempel er glass. Motsatt: anisotrop.