Innen teleteknikk er fyllfaktoren lik forholdet mellom en gruppe isolerte lederes tverrsnitt og det areal denne gruppen opptar i kabelen.