Spektralserie, serie av spektrallinjer hvor frekvenser eller bølgelengder står i et enkelt matematisk forhold til hverandre. Seriene har dels egne navn: balmerserien (se J. J. Balmer), lymanserien, paschenserien (se F. L. C. Paschen). Dels benevnes de med referanse til et bestemt elektronskall som K-serie, L-serie, M-serie for et angitt stoff. Kjennskap til spektralseriene utgjorde en vesentlig del av grunnlaget for N. Bohrs atomteori. Se atom.