Selektiv absorpsjon, det at elektromagnetisk stråling absorberes sterkere av bestemte deler av spekteret enn av spekteret for øvrig. Når lys reflekteres av eller går gjennom stoff med selektiv absorpsjon, vil den spektrale sammensetning (fargen) av lyset endre seg, og stoffet får farge. Se absorpsjon (3).