MacLeod-manometer, vakuummeter, apparat til måling av meget lave gasstrykk. Et visst volum av gassen hvor trykket skal bestemmes, blir presset meget sterkt sammen, slik at trykket stiger og lettere kan måles, hvoretter man beregner det opprinnelige trykk ved hjelp av Boyle–Mariottes lov. Kan måle trykk helt ned til 0,0013 Pa. Navn etter oppfinneren, den newzealandske fysiker Duncan MacLeod.