Sedimentasjonspotensial, elektrisk potensial som oppstår i en dielektrisk (ikke-ledende) væske når det slår seg ned bunnfall (sedimentasjon) av ikke-ledende partikler. Partiklene polariseres ved kontakt med væsken og binder elektrisk ladning som de fører med seg når de synker til bunns. Derved oppstår et sterkt elektrisk potensial. Dannelse av sedimentasjonspotensial regnes som et av de elektrokinetiske fenomenene.