Kurve nedtegnet på grunnlag av temperaturobservasjoner, f.eks. for maksimums-, minimums- eller middeltemperatur. Kurven kan vise variasjoner i temperaturen på et bestemt sted, eller trekkes som isotermer gjennom steder med samme temperatur.