Anergi er i fysikken et eldre ord for den delen av energien som ved energiomvandling ikke kan utnyttes til arbeid, men bare til varme. Den utnyttbare delen av energien kalles eksergi.