Gjennomsiktig, det at man kan se tydelig gjennom et legeme. Alle homogene stoffer, selv metaller, er gjennomsiktige i meget tynne lag, og selv de mest gjennomsiktige stoffer blir ugjennomsiktige i tykke lag. Sjøvann slipper f.eks. bare lys igjennom til ca. 200 m dybde. Fargede gjennomsiktige legemer absorberer bare en del av fargene i spekteret. Stor gjennomsiktighet (diafanitet, pelluciditet, transparens) er alltid forbundet med dårlig elektrisk ledningsevne (konduktans), men også isolatorer er ofte lite gjennomsiktige. Et legeme som slipper lys igjennom, uten at man kan se tydelig gjennom det, kalles gjennomskinnelig.