Mekanisk varmeteori, teori om at varme er mekanisk energi i stoffenes indre, dvs. at høy temperatur er et uttrykk for livlig molekylbevegelse i stoffet. Mens varme tidligere ble antatt å være et stoff, kom grev B. T. von Rumford i 1798 til at den måtte være en form for bevegelse fordi varme kunne oppstå ved gnidning. Jf. varme.