Piranis varmeledningsmanometer, instrument for måling av lave gasstrykk, dvs. 1000–0,001 Pa (10–10−5 millibar). Instrumentet baserer seg på at den termiske konduktivitet for gasser synker med fallende trykk, dersom trykket er lavt nok. Resistansen for en oppvarmet platinatråd er da en funksjon av det omgivende gasstrykk. Oppfunnet av den tyske fysiker Marcello Pirani (1880–1968).