Sedimentasjonslikevekt er i fysikk og kjemi en likevektstilstand som oppstår når utfellingen av et stoff blir motvirket av den termiske bevegelsen til molekylene.