Quencher, forbindelse som har evnen til å overta molekylær eller atomær svingnings-, strålings- eller ladningsenergi, og derved forhindre at slik energi leder til videre prosesser. Quenchere kan f.eks. opptre som forstyrrende forurensninger ved scintillasjonstelling, eller de kan med hensikt tilsettes gassen i Geiger–Müller-tellere for å gi renere telling. Visse antioksidanter mot fotokjemisk oksidasjon og aldring hos plast og gummi inneholder quenchere som overtar den absorberte lysenergien fra atomgrupper som har absorbert den, før den rekker å starte skadelige, kjemiske reaksjoner i materialet.