Poissons tall, relativ tverrkontraksjon dividert med relativ lengdeforandring ved små deformasjoner av elastiske legemer.