Gravitativ separasjon er en type separasjon som brukes for å skille stoffer med ulik densitet (tetthet).