Fotografi som viser varmestråling fra en overflate. Filmen kan enten være eksponert direkte av infrarød stråling, eller fotografiet kan være en gjengivelse av bilde dannet på fjernsynsskjerm eller i et oscilloskop ved registrering av varmestråling.