Kryoskopi, bestemmelse av en væskes frysepunkt eller forandringer av dette når et annet stoff (fast, flytende eller gass) blir løst i væsken, spesielt når slike bestemmelser legges til grunn for beregning av molekylmasse.