Absorpsjon av partikkelstråling(α- og β-stråler) atskiller seg fra absorpsjonen av elektromagnetisk stråling ved at strålingsintensiteten ikke avtar gradvis. Alle stråler av samme partikkelslag og med samme energi tilbakelegger praktisk talt samme veilengde i et stoff før de stoppes. Denne veilengden kalles strålens rekkevidde i stoffet. Den øker med partikkelenergien og avtar med økende ladning og masse hos partiklene. Rekkevidden avtar også når densiteten av det absorberende stoff øker.