Heterogent stoff er et stoff hvor de fysiske og kjemiske egenskaper er forskjellig ulike steder i stoffet. Det motsatte kalles et homogent stoff.