Fuktighetsgrad, det prosentvise forhold mellom luftens aktuelle vanndampinnhold og den maksimale mengde vanndamp luften kan inneholde ved den målte temperatur. Se psykrometer og hygrometer.