Undertrykk er en vanlig betegnelse på gasstrykk (lufttrykk) som er mindre enn atmosfæretrykket.