Leidenfrosts fenomen, det at en vanndråpe som dryppes på en meget het metallplate vil holde seg i lang tid som en kule. Forklaringen er at det mellom dråpen og metallet dannes et damplag som hindrer at dråpen brer seg utover, og at varme overføres til den. Synker platens temperatur, avtar trykket i damplaget til det ikke bærer dråpen, og dråpen kommer da i kontakt med platen og koker plutselig eksplosjonsartet. Visse former for dampkjeleeksplosjoner har man ment kan ha hatt lignende årsak. Leidenfrosteffekten kan også forklare hvorfor det er mulig å stikke hendene raskt ned i flytende nitrogen (–196 °C) uten å få forfrysninger: I dette tilfellet er det nitrogenet som fordamper og danner en isolerende film. Fenomenet ble først beskrevet av tyskeren J. G. Leidenfrost.