Spektrometer, (av spektro- og -meter), spektroskop forsynt med skala eller måleinstrument slik at spektral størrelse kan måles direkte eller slik at intensitet kan måles som funksjon av en spektral størrelse. Detektoren i et spektrometer kan være fotomultiplikator, temperaturfølsom detektor eller partikkelteller. Foran den sitter en spalte som enten kan beveges forbi detektoren eller sammen med den langs spektret. I magnetisk spektrometer sitter som regel spalte og detektor fast og spektret forflyttes, idet man lar magnetfeltet variere. Se betaspektrometer.