Sammentrekning av en lengde, en flate eller et volum pga. en eller annen forandring, f.eks. en temperaturforandring; motsatt: dilatasjon, utvidelse. Når to væsker blandes sammen, opptrer det ofte en kontraksjon, f.eks. ved vann og alkohol.